Kontakty
Email: info@prekojencov.sk

Fakturačné údaje:
Katarína Zemaníková
Orechová 1913/4
90026 Slovensky Grob
IČO: 54543444
DIČ: 1049327653
Nieje platca DPH.

Zapísané v Živnostenskom registri Okresného úradu Pezinok,
číslo živnostenského registra: 130-28752.

Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
ba@soi.sk
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
Kontaktný formulár